Serveis

  • Gestió de la marca personal (desenvolupament professional) per impulsar la carrera del professional, internament (al despatx) i/o externament (en el mercat), per tal d'aconseguir, per exemple, nous clients i assumptes o projectes. Durada mitjana d'aquest servei: 3 mesos. Conegui el mètode: faci clic aquí.
  • Estratègia de diferenciació de la firma
  • Campanya de llançament-presentació de nova firma o servei
  • Nom de la firma (naming)
  • Formació en habilitats comercials
  • Pla de màrqueting/comercial de la firma (offline i online)
  • Gestió de mitjans (offline i online)
  • Màrqueting digital i pla de xarxes socials
  • En col·laboració amb Te Veo Online: disseny web corporatiu, posicionament SEO i SEM.